تبلیغات
ســــــــلطان قلـــــبها - تنـــهـــــایی را دوســـــت دارم

تنـــهـــــایی را دوســـــت دارم

تنـــهـــــایی را دوســـــت دارم زیـــــرا بی وفـــا نیست ...


تنــهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست ...


تنــهــایــی را دوســت دارم زیــــرا تــجــربه کـــردم ...


تنــهــایــی را دوســت دارم زیـــرا خـــدا هم تنــهــاست


.0.305100001313973062_jazzaab_ir.jpg


[ سه شنبه 29 بهمن 1392 ] [ 12:50 ب.ظ ] [ علــــــــــی ]