تبلیغات
ســــــــلطان قلـــــبها - دِلــهُــره

دِلــهُــره

دِلــهُــره هــایَــت را بــه بــاد بــده

 ایـنــجــا دلــیــســت

 کــه بَــرای آرامِــشَــت دســتــی بــه آسِـمـان دارد.
[ دوشنبه 5 اسفند 1392 ] [ 08:33 ب.ظ ] [ علــــــــــی ]