تبلیغات
ســــــــلطان قلـــــبها - غریبـه می شوی...

غریبـه می شوی...

زمیـــن قانـون عجیبی دارد...


هــفت میلیـــارد آدم...


و فقـط بـا یکی از آنهــا


احساس تنهـایی نمی کنی


و خدا نکـــنه کـه آن یـک نفـــر


تنهایت بگــــذارد،


آن وقت حتی با خودت هـــم


غریبـه می شوی...

[ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 ] [ 02:37 ب.ظ ] [ علــــــــــی ]