تبلیغات
ســــــــلطان قلـــــبها - فقــــط دلتــــنگی ...

فقــــط دلتــــنگی ...

نه تــوان خواســتن دارم
نه تــــــوان فرامـــــــــوش کــردن
سهــــم مـن از تـو چیســـت ؟
فقــــط دلتــــنگی ...
[ دوشنبه 3 آذر 1393 ] [ 08:01 ب.ظ ] [ علــــــــــی ]